สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9


ดู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2-3
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  จังหวัดสุพรรณบุรี
  72000

  โทรศัพท์ 035-535417
  โทรสาร 035-535418
  
E-mail : mathayom09@gmail.com