Spm.9 for Detail

  ข้อมูลประเด็นข่าวร้อน  เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมเด็กดี มีคุณธรรม เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนฯลฯ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ขึ้นข่าว   26 มกราคม 2560


รายละเอียดข่าวผู้ขึ้นข่าว  Aditep Sridokmai