Spm.9 for Detail

  ข้อมูลประเด็นข่าวร้อน  เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ฯลฯ

วันที่ขึ้นข่าว   30 มกราคม 2560


รายละเอียดข่าวผู้ขึ้นข่าว  Aditep Sridokmai