Spm.9 for Detail

  ข้อมูลประเด็นข่าวร้อน  เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ

วันที่ขึ้นข่าว   6 กุมภาพันธ์ 2560


รายละเอียดข่าวผู้ขึ้นข่าว  Aditep Sridokmai