Spm.9 for Detail

  ข้อมูลประเด็นข่าวร้อน  เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

วันที่ขึ้นข่าว   9 มีนาคม 2560


รายละเอียดข่าวผู้ขึ้นข่าว  Aditep Sridokmai