Spm.9 for Detail

  ข้อมูลประเด็นข่าวร้อน  เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)ปีการศึกษา 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นกรณีพิเศษ

วันที่ขึ้นข่าว   14 มีนาคม 2560


รายละเอียดข่าวผู้ขึ้นข่าว  Aditep Sridokmai