Spm.9 for Detail

  ข้อมูลประเด็นข่าวร้อน  เรื่อง แจ้งปิดระบบ i-Office สพม.9 ชั่วคราว

วันที่ขึ้นข่าว   1 เมษายน 2560


รายละเอียดข่าว


แจ้งปิดระบบ i-Office สพม.9 ชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรีจะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง  และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผ่นดินไหวและอัคคีภัย)

ระหว่างวันที่ดังนี้

1. ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น.

2. ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น. ถึง 18.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


ผู้ขึ้นข่าว  Aditep Sridokmai