Spm.9 for Detail

  ข้อมูลประเด็นข่าวร้อน  เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ

วันที่ขึ้นข่าว   3 เมษายน 2560


รายละเอียดข่าวผู้ขึ้นข่าว  ร่มไทร ดีสอน