Spm.9 for Detail

  ข้อมูลประเด็นข่าวร้อน  เรื่อง การย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560

วันที่ขึ้นข่าว   11 สิงหาคม 2560


รายละเอียดข่าวผู้ขึ้นข่าว  ร่มไทร ดีสอน