Spm.9 for Detail

  ข้อมูลประเด็นข่าวร้อน  เรื่อง ประกาศสนามสอบ และเลขที่สั่งสอบ TEPE Online ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

วันที่ขึ้นข่าว   16 สิงหาคม 2560


รายละเอียดข่าว


ประกาศสนามสอบ และเลขที่สั่งสอบ TEPE Online
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

 

รายชื่อสนามสอบและห้องสอบ

คู่มือผู้เข้าสอบ

สนามสอบ วิชา วิชา
กรรณสูตศึกษาลัย คณิตศาสตร์ (แก้ไข) วิทยาศาสตร์ (แก้ไข)
สงวนหญิง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
พระปฐมวิทยาลัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ราชินีบูรณะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ศรีวิชัยวิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สิรินธรราชวิทยาลัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

*** หมายเหตุ  ผู้ใดสมัครสอบแล้วไม่มีชื่อในประกาศสนามสอบ ชื่อผิด เลือกวิชาไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ในสังกัดของท่าน 

*** รหัสผ่านที่ใช้สอบ ใช้รหัสใหม่ที่ศูนย์สอบออกให้   รับรหัสที่ห้องสอบในวันสอบ


ผู้ขึ้นข่าว  ร่มไทร ดีสอน