Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ขึ้นข่าว   20 กรกฎาคม 2560


รายละเอียดข่าวไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  Aditep Sridokmai