Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562

วันที่ขึ้นข่าว   8 มกราคม 2562


รายละเอียดข่าวไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  nichanan sanyadeth