Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่ขึ้นข่าว   10 มิถุนายน 2563


รายละเอียดข่าว


► หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


► หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

► หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

► หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอน 38 ค (2)

► หลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะ ว 21

► หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

► หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น (ว29)

► หลักเกณฑ์และวิธีย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

► หลักเกณฑ์และวิธีย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

 


ไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  ร่มไทร ดีสอน