Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน สพม.9

วันที่ขึ้นข่าว   3 ธันวาคม 2562


รายละเอียดข่าว


คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน สพม.9


► างสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก

นางสาวปานิดา  โพธิ์ทอง

นางสาวรวีวรรณ  จิ๋วพลับ

นายชาญชัย นิ่มอนงค์

 

 

 


ไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  ร่มไทร ดีสอน