Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.9

วันที่ขึ้นข่าว   20 มีนาคม 2563


รายละเอียดข่าว


คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.9


► นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี

► นางลลิตา แย้มมี

 

 

 

 


ไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  ร่มไทร ดีสอน