Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปี 2563 (ระหว่างวันที่ 8 - 28 มกราคม 2563)

วันที่ขึ้นข่าว   6 มกราคม 2563


รายละเอียดข่าวไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  nichanan sanyadeth