Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ขึ้นข่าว   9 มีนาคม 2563


รายละเอียดข่าว


ขอเชิญร่วมบริจาคหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สถานการณหน้ากากอนามัยขาดตลาด จึงไม่เพียงพอกับจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัย จึงขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันบริจาคหน้ากากอนามัยได้ที่ ศูนย์สั่งการ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช ณ ห้องด้านล่างตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน


ไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  nichanan sanyadeth