Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง เลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และรับ

วันที่ขึ้นข่าว   26 มีนาคม 2563


รายละเอียดข่าวไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  nichanan sanyadeth