Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งครู สังกัดสถาบันพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ

วันที่ขึ้นข่าว   2 เมษายน 2563


รายละเอียดข่าวไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  nichanan sanyadeth