Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน สพม.9

วันที่ขึ้นข่าว   10 กรกฎาคม 2563


รายละเอียดข่าว


 

►► มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน สพม.9

 


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 


ไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  ร่มไทร ดีสอน