Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เรื่อง การจัดสรรโอกาสให้กับนักเรียนที่แจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียน เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ขึ้นข่าว   7 พฤษภาคม 2564


รายละเอียดข่าวไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  ร่มไทร ดีสอน