Spm.9 for Detail

 ภาพกิจกรรม : สพม. 9 จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

รายละเอียดภาพ  วันที่ 16 มกราคม 2563 สพม. 9 เวลา 08.30 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี
วันที่โพสภาพ  16 มกราคม 2563


รูปภาพทั้งหมด


ผู้โพสภาพ nichanan sanyadeth