Spm.9 for Detail

 ภาพกิจกรรม : วันที่ 18 ม.ค.2563 เวลา 07.00 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเครื่องราชสักการะและวางพานดอกไม้ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ พระบรมราชาอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

รายละเอียดภาพ  วันที่ 18 ม.ค.2563 เวลา 07.00 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเครื่องราชสักการะและวางพานดอกไม้ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ พระบรมราชาอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
วันที่โพสภาพ  18 มกราคม 2563


รูปภาพทั้งหมด


ผู้โพสภาพ nichanan sanyadeth