Spm.9 for Detail

 ภาพกิจกรรม :  ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดบ้านกร่าง อำเภอศรีประจัต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดภาพ   ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดบ้านกร่าง อำเภอศรีประจัต์ จังหวัดสุพรรณบุ
วันที่โพสภาพ  3 กุมภาพันธ์ 2563


รูปภาพทั้งหมด


ผู้โพสภาพ nichanan sanyadeth