Spm.9 for Detail

 ภาพกิจกรรม : วันนี้ 16 พ.ย.2563 เวลา 09.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 เป็นประธานปฐมนิเทศพร้อมทั้งให้โอวาทครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 29 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดภาพ  วันนี้ 16 พ.ย.2563 เวลา 09.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 เป็นประธานปฐมนิเทศพร้อมทั้งให้โอวาทครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 29 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
วันที่โพสภาพ  16 พฤศจิกายน 2563


รูปภาพทั้งหมด


ผู้โพสภาพ ร่มไทร ดีสอน