Spm.9 for Detail

 ภาพกิจกรรม : วันนี้ 27 ม.ค.64 เวลา 09.30 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 ร่วมประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยท่านปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 10 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็

รายละเอียดภาพ  วันนี้ 27 ม.ค.64 เวลา 09.30 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 ร่วมประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยท่านปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 10 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม
วันที่โพสภาพ  27 มกราคม 2564


รูปภาพทั้งหมด


ผู้โพสภาพ nichanan sanyadeth