Spm.9 for Detail

 ภาพกิจกรรม : ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

รายละเอียดภาพ  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 พร้อมด้วย นายอุทัย ก่งเซ่ง รอง ผอ.สพม.9 , นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ รอง ผอ.สพม.9 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ท่านอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุบลรัตน ราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนดีสี่มุมเมืองของจังหวัดนครปฐม
วันที่โพสภาพ  2 กุมภาพันธ์ 2564


รูปภาพทั้งหมด


ผู้โพสภาพ ร่มไทร ดีสอน