Spm.9 for Detail

 ภาพกิจกรรม : วันนี้ 24 ก.พ. 64 นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัด สพม.9 และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านกิโลแปด ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรร

รายละเอียดภาพ  วันนี้ 24 ก.พ. 64 นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัด สพม.9 และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านกิโลแปด ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี
วันที่โพสภาพ  24 กุมภาพันธ์ 2564


รูปภาพทั้งหมด


ผู้โพสภาพ ร่มไทร ดีสอน