Spm.9 for Detail

 ข้อมูลการประกวดราคา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ขึ้นการประกวดราคา  1 พฤศจิกายน 2560


รายละเอียดการประกวดราคา


 

         
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
                                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


ไฟล์ประกอบการประกวดราคาผู้ขึ้นการประกวดราคา ร่มไทร ดีสอน