Spm.9 for Detail

 ข้อมูลการประกวดราคา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

วันที่ขึ้นการประกวดราคา  11 พฤศจิกายน 2562


รายละเอียดการประกวดราคา


♦ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ♦


► สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

► สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

► สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 

 

 


ไฟล์ประกอบการประกวดราคาผู้ขึ้นการประกวดราคา ร่มไทร ดีสอน