Spm.9 for Detail

 ข้อมูลการประกวดราคา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

วันที่ขึ้นการประกวดราคา  1 พฤศจิกายน 2560


รายละเอียดการประกวดราคา


 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

 

 

 


ไฟล์ประกอบการประกวดราคาผู้ขึ้นการประกวดราคา ร่มไทร ดีสอน