Spm.9 for Detail

 ข้อมูลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารด้วยระบบคิดมิเตอร์ จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ขึ้นการประกวดราคา  1 เมษายน 2563


รายละเอียดการประกวดราคาไฟล์ประกอบการประกวดราคาผู้ขึ้นการประกวดราคา ร่มไทร ดีสอน