Spm.9 for Detail

 ข้อมูลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงและลำโพงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ขึ้นการประกวดราคา  2 เมษายน 2563


รายละเอียดการประกวดราคาไฟล์ประกอบการประกวดราคาผู้ขึ้นการประกวดราคา ร่มไทร ดีสอน