การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2558  [4 ส.ค. 2558] read(19) ร่มไทร
   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558  [4 ส.ค. 2558] read(35) ร่มไทร
   สูจิบัตรการแข่งขันวอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 3  [29 ก.ค. 2558] read(75) อดิเทพ
   ตารางการแข่งขันกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปี 2558  [17 ก.ค. 2558] read(257) ร่มไทร
   ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  [15 ก.ค. 2558] read(50) อดิเทพ
   อบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา  [3 ก.ค. 2558] read(110) อดิเทพ
   ประกาศผลการประกวดแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558  [17 มิ.ย. 2558] read(209) ร่มไทร
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัะยมศึกษา เขต 9 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [17 มิ.ย. 2558] read(229) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา  [5 มิ.ย. 2558] read(353) ร่มไทร
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [2 มิ.ย. 2558] read(198) ร่มไทร
 
All data