ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [19 พ.ค. 2558] read(375) nichanan
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื  [11 พ.ค. 2558] read(442) ร่มไทร
   ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [11 พ.ค. 2558] read(265) ร่มไทร
   รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [6 พ.ค. 2558] read(163) nichanan
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทิสอบแข่งขัน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งที่ 1 ปี 2558  [2 พ.ค. 2558] read(422) ร่มไทร
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2558  [27 เม.ย. 2558] read(2351) ร่มไทร
   ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมผู้บริหารต้นแบบครูต้นแบบเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ e - CLIP วันที่ 25 เมษายน 2558 ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ เวลา 09.00 น.  [24 เม.ย. 2558] read(72) nichanan
   การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [22 เม.ย. 2558] read(120) nichanan
   แผนผังสนามสอบโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี และ โรงแรม/ที่พัก/จังหวัดสุพรรณบุรี  [20 เม.ย. 2558] read(224) ร่มไทร
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาม  [17 เม.ย. 2558] read(262) ร่มไทร
 
All data