ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและการบัญชี  [18 ก.ค. 2559] read(112) ร่มไทร
   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  [15 ก.ค. 2559] read(306) ร่มไทร
   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  [1 ก.ค. 2559] read(147) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  [29 มิ.ย. 2559] read(100) ร่มไทร
   การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [29 มิ.ย. 2559] read(176) ร่มไทร
   ประกาศ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (นักศึกษาทุน โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองฯ  [16 พ.ค. 2559] read(245) ร่มไทร
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา  [13 พ.ค. 2559] read(133) ร่มไทร
   ขอเชิญร่วมงานศพ คุณแม่ฉวี แตงอ่อน มารดา ผอ.ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน ผอ.รร.รัตนโกสินทร์ฯ ศาลายา   [6 พ.ค. 2559] read(122) Aditep
   ขอให้โรงเรียนรวบรวมข้อมูลสารสนเทศตามตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนฯ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2558 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559  [20 มี.ค. 2559] read(228) Aditep
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559  [17 มี.ค. 2559] read(1555) ร่มไทร
 
All data