ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ  [6 ก.พ. 2560] read(287) Aditep
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ฯลฯ  [30 ม.ค. 2560] read(237) Aditep
   ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมเด็กดี มีคุณธรรม เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนฯลฯ ประจำปีการศึกษา 2560  [26 ม.ค. 2560] read(313) Aditep
   ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [25 ม.ค. 2560] read(618) ร่มไทร
   การคัดเลือผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีอื่น  [24 ม.ค. 2560] read(349) ร่มไทร
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.9  [11 ม.ค. 2560] read(224) ร่มไทร
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  [6 ม.ค. 2560] read(714) ร่มไทร
   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 (ระหว่างวันที่ 4 - 24 มกราคม 2560)  [3 ม.ค. 2560] read(370) ร่มไทร
   ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จังหวัดสุพรรณบุรี  [6 ธ.ค. 2559] read(599)
   ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จังหวัดนครปฐม  [6 ธ.ค. 2559] read(372)
 
All data