ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  [23 ม.ค. 2558] read(49) ร่มไทร
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  [19 ม.ค. 2558] read(88) ร่มไทร
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [16 ม.ค. 2558] read(526) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง รีบสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  [5 ม.ค. 2558] read(192) ร่มไทร
   ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ผอ.วาณิช ประทุมนันท์ ณ วัดลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในวันที่ 3-6 ม.ค.58 และงานฌาปนกิจ วันที่ 7 ม.ค.58 เวลา 16.00 น.  [4 ม.ค. 2558] read(50) ร่มไทร
   Powerpoint ประกอบการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  [1 ม.ค. 2558] read(100) ร่มไทร
   บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน ซึ่งได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [19 ธ.ค. 2557] read(360) ร่มไทร
   บัญชีตำแหน่งว่างเพื่อการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อเรียกบรรจุแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [19 ธ.ค. 2557] read(228) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา  [15 ธ.ค. 2557] read(274) ร่มไทร
   ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมมารดาภรรยา ผอ.สมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ   [11 ธ.ค. 2557] read(68) nichanan
 
All data