รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี2557   [27 พ.ย. 2557] read(11) ร่มไทร
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [17 พ.ย. 2557] read(219) ร่มไทร
   บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครูสายผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [6 พ.ย. 2557] read(1130) ร่มไทร
   คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานบริหารสถานศึกษา)  [5 พ.ย. 2557] read(695) ร่มไทร
   ประกาศผลการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  [19 ก.ย. 2557] read(364) ร่มไทร
   ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปี 2558  [3 ก.ย. 2557] read(86) ร่มไทร
   ประกาศรับนักเรียนวัตถุประสงค์พิเศษและรับนักเรียนห้อง EP  [3 ก.ย. 2557] read(76) ร่มไทร
   ผลการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ 2 และโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557  [17 มิ.ย. 2557] read(156) ร่มไทร
   ประกาศผลการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้ราชการครูและบุลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ผู้เสนอขอวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)  [17 มิ.ย. 2557] read(406) ร่มไทร
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3  [12 พ.ค. 2557] read(180) ร่มไทร
 
All data