ขอให้โรงเรียนรวบรวมข้อมูลสารสนเทศตามตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนฯ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2558 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559  [20 มี.ค. 2559] read(168) อดิเทพ
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559  [17 มี.ค. 2559] read(1398) ร่มไทร
   กำหนดการพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์" (พ.ศ. 2559)  [8 มี.ค. 2559] read(103) อดิเทพ
   ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   [2 มี.ค. 2559] read(382) ร่มไทร
   ด่วน! ประกาศเพิ่มเติม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  [29 ก.พ. 2559] read(386) อดิเทพ
   ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices ) ภายใต้โครงการ การขับเคลื่อนนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [26 ก.พ. 2559] read(370) อดิเทพ
   ปรับปรุงล่าสุด! ข้อมูลที่พักนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 9 - 19 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี  [26 ก.พ. 2559] read(172) อดิเทพ
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ   [25 ก.พ. 2559] read(632) ร่มไทร
   สรุป จำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่จำเป็นหรือมีเหตุพิเศษครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9   [21 ก.พ. 2559] read(898) ร่มไทร
   ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  [13 ก.พ. 2559] read(274) ร่มไทร
 
All data