ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.9  [11 ม.ค. 2560] read(145) ร่มไทร
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  [6 ม.ค. 2560] read(582) ร่มไทร
   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 (ระหว่างวันที่ 4 - 24 มกราคม 2560)  [3 ม.ค. 2560] read(275) ร่มไทร
   ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จังหวัดสุพรรณบุรี  [6 ธ.ค. 2559] read(542)
   ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จังหวัดนครปฐม  [6 ธ.ค. 2559] read(322)
   คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   [21 พ.ย. 2559] read(765)
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [14 พ.ย. 2559] read(206) Aditep
   บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559 (ผู้บริหารโรงเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (นครปฐม)   [2 พ.ย. 2559] read(633) ร่มไทร
   แจ้งระบบ i-office ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว  [26 ต.ค. 2559] read(230) Aditep
   แจ้งระบบ i-office สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติแล้ว  [26 ต.ค. 2559] read(44) Aditep
 
All data