แจ้งระบบ i-office ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว  [26 ต.ค. 2559] read(106) Aditep
   แจ้งระบบ i-office สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติแล้ว  [26 ต.ค. 2559] read(5) Aditep
   ประกาศผลการคัดเลือกคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [22 ต.ค. 2559] read(76) ร่มไทร
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัะยมศึกษา เขต 9  [21 ต.ค. 2559] read(67) ร่มไทร
   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559  [28 ก.ย. 2559] read(716) ร่มไทร
   แจ้งระบบ i-office จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว  [13 ก.ย. 2559] read(57) Aditep
   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559  [1 ก.ย. 2559] read(590) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและการบัญชี  [18 ก.ค. 2559] read(197) ร่มไทร
   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  [15 ก.ค. 2559] read(490) ร่มไทร
   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  [1 ก.ค. 2559] read(204) ร่มไทร
 
All data