ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2558  [27 เม.ย. 2558] read(1781) ร่มไทร
   ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมผู้บริหารต้นแบบครูต้นแบบเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ e - CLIP วันที่ 25 เมษายน 2558 ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ เวลา 09.00 น.  [24 เม.ย. 2558] read(39) nichanan
   การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [22 เม.ย. 2558] read(54) nichanan
   แผนผังสนามสอบโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี และ โรงแรม/ที่พัก/จังหวัดสุพรรณบุรี  [20 เม.ย. 2558] read(201) ร่มไทร
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาม  [17 เม.ย. 2558] read(222) ร่มไทร
   ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์  [16 เม.ย. 2558] read(302) ร่มไทร
   แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2558  [16 เม.ย. 2558] read(92) ร่มไทร
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาค ก ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งที่ 1 ปี 2558  [8 เม.ย. 2558] read(1148) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง การจัดสรรโอกาสให้กับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  [3 เม.ย. 2558] read(120) ร่มไทร
   สถิติจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558  [29 มี.ค. 2558] read(1287) ร่มไทร
 
All data