ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558   [10 พ.ย. 2558] read(696) ร่มไทร
   จำนวนผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  [8 พ.ย. 2558] read(706) อดิเทพ
   เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  [3 พ.ย. 2558] read(66) อดิเทพ
   บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในการพิจารณาย้ายครั้งที่ 2 ปี 2558   [2 พ.ย. 2558] read(1067) ร่มไทร
   บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจำปี 2558  [2 พ.ย. 2558] read(357) ร่มไทร
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที  [26 ต.ค. 2558] read(911) อดิเทพ
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 2558 สพม.9  [19 ต.ค. 2558] read(3247) ร่มไทร
   ประชาสัมพันธ์ครูที่ทดสอบวัดสมรรถนะทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  [8 ก.ย. 2558] read(323) อดิเทพ
   ประชุมทางไกลเพื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการการมอบนโยบาย  [26 ส.ค. 2558] read(252) อดิเทพ
   ตารางการแข่งขันเซปัคตะกร้อ การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 3  [8 ส.ค. 2558] read(261) อดิเทพ
 
All data