ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559  [28 ก.ย. 2559] read(480) ร่มไทร
   แจ้งระบบ i-office จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว  [13 ก.ย. 2559] read(37) Aditep
   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559  [1 ก.ย. 2559] read(431) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและการบัญชี  [18 ก.ค. 2559] read(172) ร่มไทร
   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  [15 ก.ค. 2559] read(447) ร่มไทร
   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  [1 ก.ค. 2559] read(187) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  [29 มิ.ย. 2559] read(119) ร่มไทร
   การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [29 มิ.ย. 2559] read(209) ร่มไทร
   ประกาศ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (นักศึกษาทุน โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองฯ  [16 พ.ค. 2559] read(273) ร่มไทร
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา  [13 พ.ค. 2559] read(231) ร่มไทร
 
All data