ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จังหวัดสุพรรณบุรี  [6 ธ.ค. 2559] read(128)
   ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จังหวัดนครปฐม  [6 ธ.ค. 2559] read(101)
   คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   [21 พ.ย. 2559] read(565)
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [14 พ.ย. 2559] read(144) Aditep
   บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2559 (ผู้บริหารโรงเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (นครปฐม)   [2 พ.ย. 2559] read(562) ร่มไทร
   แจ้งระบบ i-office ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว  [26 ต.ค. 2559] read(212) Aditep
   แจ้งระบบ i-office สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติแล้ว  [26 ต.ค. 2559] read(32) Aditep
   ประกาศผลการคัดเลือกคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [22 ต.ค. 2559] read(149) ร่มไทร
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัะยมศึกษา เขต 9  [21 ต.ค. 2559] read(106) ร่มไทร
   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559  [28 ก.ย. 2559] read(818) ร่มไทร
 
All data