ประชุมทางไกลเพื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการการมอบนโยบาย  [26 ส.ค. 2558] read(33) อดิเทพ
   กำหนดการแข่งขันกีฬา สพม.9 สัมพันธ์ ครั้งที่ 1  [18 ส.ค. 2558] read(93) ร่มไทร
   เชิญสถานศึกษาคัดเลือกการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) ภายใต้โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  [18 ส.ค. 2558] read(69) อดิเทพ
   ตารางการแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 3  [8 ส.ค. 2558] read(186) อดิเทพ
   ตารางการแข่งขันเซปัคตะกร้อ การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 3  [8 ส.ค. 2558] read(148) อดิเทพ
   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2558  [4 ส.ค. 2558] read(133) ร่มไทร
   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558  [4 ส.ค. 2558] read(202) ร่มไทร
   สูจิบัตรการแข่งขันวอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 3  [29 ก.ค. 2558] read(145) อดิเทพ
   ตารางการแข่งขันกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปี 2558  [17 ก.ค. 2558] read(418) ร่มไทร
   ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  [15 ก.ค. 2558] read(59) อดิเทพ
 
All data