ประกาศ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (นักศึกษาทุน โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองฯ  [16 พ.ค. 2559] read(45) ร่มไทร
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา  [13 พ.ค. 2559] read(48) ร่มไทร
   ขอเชิญร่วมงานศพ คุณแม่ฉวี แตงอ่อน มารดา ผอ.ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน ผอ.รร.รัตนโกสินทร์ฯ ศาลายา   [6 พ.ค. 2559] read(44) อดิเทพ
   ขอให้โรงเรียนรวบรวมข้อมูลสารสนเทศตามตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนฯ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2558 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559  [20 มี.ค. 2559] read(188) อดิเทพ
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559  [17 มี.ค. 2559] read(1451) ร่มไทร
   กำหนดการพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์" (พ.ศ. 2559)  [8 มี.ค. 2559] read(118) อดิเทพ
   ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   [2 มี.ค. 2559] read(405) ร่มไทร
   ด่วน! ประกาศเพิ่มเติม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  [29 ก.พ. 2559] read(411) อดิเทพ
   ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices ) ภายใต้โครงการ การขับเคลื่อนนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [26 ก.พ. 2559] read(382) อดิเทพ
   ปรับปรุงล่าสุด! ข้อมูลที่พักนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 9 - 19 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี  [26 ก.พ. 2559] read(184) อดิเทพ
 
All data