เอกสารบรรยาย โครงการหนึ่งใจให้การศึกษา ติวเข้มโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  [2 ก.พ. 2559] read(65) อดิเทพ
   ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โควตาจังหวัดเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559  [30 ม.ค. 2559] read(215) อดิเทพ
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  [28 ม.ค. 2559] read(157) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธื์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน  [25 ม.ค. 2559] read(115) อดิเทพ
   ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)  [7 ม.ค. 2559] read(401) ร่มไทร
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559  [6 ม.ค. 2559] read(205) ร่มไทร
   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2559 (ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2559)  [30 ธ.ค. 2558] read(385) ร่มไทร
   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา  [29 ธ.ค. 2558] read(169) ร่มไทร
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกาศตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่าง จำนวน 13 อัตรา  [9 ธ.ค. 2558] read(336) ร่มไทร
 
All data