Hotnews Spm9
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [18 ก.พ. 2563] read(39) nichanan
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ผู้ผ่านการสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [18 ก.พ. 2563] read(26) ร่มไทร
   นำเสนอผลงานเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน  [14 ก.พ. 2563] read(14) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   [11 ก.พ. 2563] read(49) nichanan
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [11 ก.พ. 2563] read(51) nichanan
All data
  ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดบ้านกร่าง อำเภอศรีประจัต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  [6 มี.ค. 2563]read(18)nichanan


 วันที่ 18 ม.ค.2563 เวลา 07.00 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเครื่องราชสักการะและวางพานดอกไม้ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ พระบรมราชาอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี  [18 ม.ค. 2563]read(29)nichanan


 สพม. 9 จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563  [16 ม.ค. 2563]read(86)nichanan


 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.9 ครั้งที่ 1/2563   [12 ธ.ค. 2562]read(116)nichanan


 วันที่ 14 พ.ย.2562 เวลา 07.00 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรร่วพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  [14 พ.ย. 2562]read(43)nichanan


All data