Hotnews Spm9
   ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  [15 พ.ย. 2561] read(15) nichanan
   ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)  [8 พ.ย. 2561] read(158) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [6 พ.ย. 2561] read(104) ร่มไทร
   ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (ชาวต่างประเทศ)  [30 ต.ค. 2561] read(40) nichanan
   ข้อมูลสารสนเทศทะเบียนแหล่งเรียน ทะเบียนอาชีพในระดับท้องถิ่นและจังหวัด  [30 ต.ค. 2561] read(25) ร่มไทร
All data
 วันนี้ 14 พ.ย.2561 เวลา 08.00 น. นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.9 ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  [14 พ.ย. 2561]read(5)nichanan


 วันนี้ 7 พ.ย.2561 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณะทำงาน ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี  [7 พ.ย. 2561]read(11)nichanan


 วันนี้ 18 ต.ค.61 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 เป็นประธานเปิดพร้อมทั้งให้โอวาทกับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ในเรื่องการจัดทำทะเบียนประวัติ และ กคศ.16 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี  [18 ต.ค. 2561]read(69)nichanan


 วันนี้ 9 ต.ค.2561 เวลา 11.00 น.นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 เป็นวิทยากรร่วมสัมมนาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ครู ในหัวข้อ "ธรรมโชติรุ่งโรจน์ยั่งยืน จากอดีตมาปัจจุบัน สู่ฝันอนาคต" ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี  [9 ต.ค. 2561]read(34)nichanan


 วันนี้ 2 ก.ย.61 สพม.9 นำโดย นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด เข้าร่วมงานกีฬา สพม.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี  [2 ก.ย. 2561]read(74)nichanan


All data