Hotnews Spm9
   ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน  [18 พ.ย. 2563] read(62) ร่มไทร
   รายงานงบการเงินสพม.9  [12 ต.ค. 2563] read(2430) ร่มไทร
   โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2563  [30 ก.ย. 2563] read(85) ร่มไทร
   รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 สพม.9  [25 ก.ย. 2563] read(164) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  [31 ส.ค. 2563] read(210) ร่มไทร
All data
 วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่องการเสริมสร้างวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนสามพรานวิทยา(ศูนย์การเรียนรู้พหุปัญญา) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  [30 พ.ย. 2563]read(8)ร่มไทร


 วันที่ 30 พ.ย.2563 เวลา 10.30 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 60 ปี และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีพิธีมอบที่กรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน พิธีมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  [30 พ.ย. 2563]read(5)ร่มไทร


 วันนี้ 16 พ.ย.2563 เวลา 09.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 เป็นประธานปฐมนิเทศพร้อมทั้งให้โอวาทครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 29 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม  [16 พ.ย. 2563]read(50)ร่มไทร


 วันนี้ 13 พ.ย.2563 เวลา 14.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี นางสุดารัตน์ ชิณณะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัต ราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม  [13 พ.ย. 2563]read(54)ร่มไทร


 วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ. สพม.9, ดร.ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ รอง ผอ. สพม.9, นางกัญญา โทสาลีรอง ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  [14 ต.ค. 2563]read(50)nichanan


All data