Hotnews Spm9
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2564   [28 พ.ค. 2564] read(3938) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เรื่อง การจัดสรรโอกาสให้กับนักเรียนที่แจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียน เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [7 พ.ค. 2564] read(401) ร่มไทร
   ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึก  [30 มี.ค. 2564] read(109) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  [8 มี.ค. 2564] read(213) ร่มไทร
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  [4 มี.ค. 2564] read(132) ร่มไทร
All data
 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม  [2 ก.พ. 2564]read(146)ร่มไทร


 วันนี้ 27 ม.ค.64 เวลา 09.30 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 ร่วมประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยท่านปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 10 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็  [27 ม.ค. 2564]read(101)nichanan


 วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่องการเสริมสร้างวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนสามพรานวิทยา(ศูนย์การเรียนรู้พหุปัญญา) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  [30 พ.ย. 2563]read(137)ร่มไทร


 วันที่ 30 พ.ย.2563 เวลา 10.30 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 60 ปี และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีพิธีมอบที่กรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน พิธีมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  [30 พ.ย. 2563]read(137)ร่มไทร


 วันนี้ 16 พ.ย.2563 เวลา 09.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 เป็นประธานปฐมนิเทศพร้อมทั้งให้โอวาทครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 29 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม  [16 พ.ย. 2563]read(190)ร่มไทร


All data