Hotnews Spm9
   รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 สพม.9  [25 ก.ย. 2563] read(98) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  [31 ส.ค. 2563] read(119) ร่มไทร
   การมารายงานตัวเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   [2 ส.ค. 2563] read(661) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่องตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563  [31 ก.ค. 2563] read(406) nichanan
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่องผลการประกวดคำขวัญ "ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่" ประจำปี 2563  [31 ก.ค. 2563] read(56) ร่มไทร
All data
 วันนี้ 21 ก.ย. 2563 เวลา 08.30 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ. สพม.9 พร้อมด้วยข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพโลก ประจำปี 2563 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ณ โรงเรียนสงวนหญิง จัง  [21 ก.ย. 2563]read(13)nichanan


 สพม.9 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านกิโลแปด  [18 ก.ย. 2563]read(16)nichanan


 สพม.9 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ครูต้นกล้าวิจัย" รุ่นที่ 2  [26 ส.ค. 2563]read(46)nichanan


 วันนี้ 26 ส.ค.2563 เวลา 08.30 น. นางกัญญา โทสาลี รอง ผอ.สพม.9 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบดูแลนักเรียน เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ณ หอประชุมศิลปอาชา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จังหวัดสุพรรณบุรี  [26 ส.ค. 2563]read(39)nichanan


 สพม.9 ดำเนินการจัดการอบรมเพื่อชี้แจงผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ให้กับสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  [30 ก.ค. 2563]read(118)ร่มไทร


All data