Hotnews Spm9
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [16 พ.ค. 2562] read(11) nichanan
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา  [9 พ.ค. 2562] read(39) ร่มไทร
   ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (ชาวต่างประเทศ)  [25 เม.ย. 2562] read(34) nichanan
   ประกาศโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน เอกภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)  [23 เม.ย. 2562] read(31) nichanan
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [19 เม.ย. 2562] read(85) nichanan
All data
 วันนี้ 6 พ.ค.2562 เวลา 16.00 น. นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณสนามด้านหน้าศาลากล  [6 พ.ค. 2562]read(16)nichanan


 วันนี้ 18 เม.ย. 2562 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 เป็นประธานเปิดงาน สพม.9 สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  [18 เม.ย. 2562]read(24)nichanan


 วันนี้ 18 มี.ค.2562 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน "คนดีศรีกาญจนา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  [18 มี.ค. 2562]read(31)nichanan


 วันนี้ 19 ม.ค.2562 เวลา 07.00 น. นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ณ บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าวัดไชยนาวาส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  [19 ม.ค. 2562]read(45)nichanan


 วันนี้ 18 ม.ค.2562 เวลา 07.00 น. นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันกองทัพไทย ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  [18 ม.ค. 2562]read(42)nichanan


All data