Hotnews Spm9
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [21 พ.ค. 2563] read(22) nichanan
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  [15 พ.ค. 2563] read(30) nichanan
   ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่องเผยแพร่หนังสือเรียนที่่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563  [1 พ.ค. 2563] read(14) nichanan
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [30 เม.ย. 2563] read(61) ร่มไทร
   ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับโอนย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งครู สังกัดสถาบันพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ  [2 เม.ย. 2563] read(138) nichanan
All data
 การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563  [8 พ.ค. 2563]read(15)nichanan


 ันนี้ 23 มี.ค 2563 เวลา 08.30 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.9 นางปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ รอง ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร ร่วมกันสวดมนต์ และกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิญญาเขตสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [23 มี.ค. 2563]read(45)nichanan


  ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดบ้านกร่าง อำเภอศรีประจัต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  [3 ก.พ. 2563]read(60)nichanan


 วันที่ 18 ม.ค.2563 เวลา 07.00 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเครื่องราชสักการะและวางพานดอกไม้ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ พระบรมราชาอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี  [18 ม.ค. 2563]read(52)nichanan


 สพม. 9 จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563  [16 ม.ค. 2563]read(170)nichanan


All data