Hotnews Spm9
   แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียนให้ ปีการศึกษา 2561  [18 เม.ย. 2561] read(861) ร่มไทร
   ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่องเผยแพร่หนังสือเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตาโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการสถานศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2561  [17 เม.ย. 2561] read(164) nichanan
   ประกาศโรงเรียนศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  [11 เม.ย. 2561] read(49) nichanan
   ประกาศโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรมโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ปี การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [10 เม.ย. 2561] read(34) nichanan
   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับเงิน "แป๊ะเจี๊ยะ" ของโรงเรียนทั่วประเทศ  [10 เม.ย. 2561] read(35) ร่มไทร
All data
 วันนี้ 18 เม.ย. 61 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม. 9 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "สพม.9 ก้าวพอดี สู่ 9 คุณภาพ สืบสานประเพณีไทย" ณ ลานอเนกประสงค์อาคาร 5 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  [18 เม.ย. 2561]read(4)nichanan


 วันนี้ 10 เม.ย. 61 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด สพม.9 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สายที่ 1 ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรร  [10 เม.ย. 2561]read(25)nichanan


 วันที่ 6 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสารภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวั  [9 เม.ย. 2561]read(14)nichanan


 วันนี้ มี.ค.61 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ( Coaching Team ) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2561  [26 มี.ค. 2561]read(38)nichanan


 วันนี้ 19 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ แนวทางการยกระดับสถานศึกษาสู่สากล ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม โดยมี นายสุริยา ชิณณะพงศ์ ผอ.โรงเรียนราชินีบูรณะ ให้การต้อนรับ  [19 มี.ค. 2561]read(55)nichanan


All data