Hotnews Spm9
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่องการจัดสรรโอกาสให้กับนักเรียนที่แจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียน เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [21 มี.ค. 2562] read(6) nichanan
   ประกาศรับสมัครผู้เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3  [14 มี.ค. 2562] read(12) nichanan
   ประกาศโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่คราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน  [14 มี.ค. 2562] read(20) nichanan
   ประกาศโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาดนตรีไทย  [14 มี.ค. 2562] read(16) nichanan
   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา เรื่่อง การรับย้ายหรือรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  [13 มี.ค. 2562] read(45) nichanan
All data
 วันนี้ 18 มี.ค.2562 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน "คนดีศรีกาญจนา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  [18 มี.ค. 2562]read(6)nichanan


 วันนี้ 19 ม.ค.2562 เวลา 07.00 น. นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ณ บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าวัดไชยนาวาส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  [19 ม.ค. 2562]read(29)nichanan


 วันนี้ 18 ม.ค.2562 เวลา 07.00 น. นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันกองทัพไทย ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  [18 ม.ค. 2562]read(29)nichanan


 วันที่ 17 ม.ค.2562 เวลา 07.00 น. นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  [17 ม.ค. 2562]read(23)nichanan


 วันนี้ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 ร่วมพิธีเปิดงานคุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  [16 ม.ค. 2562]read(115)nichanan


All data