Hotnews Spm9
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [3 ก.ค. 2563] read(442) nichanan
   รายชื่อโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่ยังไม่เต็มตามแผนสามารถรับนักเรียนเพิ่มเติมได้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563   [20 มิ.ย. 2563] read(617) ร่มไทร
   แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2563  [19 มิ.ย. 2563] read(3545) ร่มไทร
   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  [16 มิ.ย. 2563] read(53) nichanan
   ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [9 มิ.ย. 2563] read(55) nichanan
All data
 การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563  [8 พ.ค. 2563]read(40)nichanan


 ันนี้ 23 มี.ค 2563 เวลา 08.30 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.9 นางปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ รอง ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร ร่วมกันสวดมนต์ และกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิญญาเขตสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [23 มี.ค. 2563]read(67)nichanan


  ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดบ้านกร่าง อำเภอศรีประจัต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  [3 ก.พ. 2563]read(72)nichanan


 วันที่ 18 ม.ค.2563 เวลา 07.00 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเครื่องราชสักการะและวางพานดอกไม้ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ พระบรมราชาอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี  [18 ม.ค. 2563]read(62)nichanan


 สพม. 9 จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563  [16 ม.ค. 2563]read(222)nichanan


All data