Hotnews Spm9
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [19 ก.ย. 2561] read(191) ร่มไทร
   บัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561  [10 ก.ย. 2561] read(203) ร่มไทร
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [3 ก.ย. 2561] read(866) ร่มไทร
   ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการ/ภารโรง  [17 ส.ค. 2561] read(62) nichanan
   ประกาศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ครูต่างประเทศ)  [17 ส.ค. 2561] read(52) nichanan
All data
 วันนี้ 2 ก.ย.61 สพม.9 นำโดย นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด เข้าร่วมงานกีฬา สพม.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี  [2 ก.ย. 2561]read(48)nichanan


 วันที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  [6 ส.ค. 2561]read(58)nichanan


 วันที่ 16 ก.ค.2561 เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2556,2557,2558 และ 2560 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม  [16 ก.ค. 2561]read(77)nichanan


 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ การประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๙ เป็นประธานการประชุม ดร.นพดล เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมพระอุบาลี  [26 มิ.ย. 2561]read(73)nichanan


 วันนี้ 25 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พัธุกรรมพืช"สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ด้านที่ 2 การจัดการเรียนรู้ (สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชน) และด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการ ณ โรงเรีย  [25 มิ.ย. 2561]read(49)nichanan


All data