Hotnews Spm9
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) (การย้ายกรณีปกติ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [8 ม.ค. 2564] read(144) ร่มไทร
   ประกาศรายชื่อรางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน และระดับเกียรติคุณ  [7 ม.ค. 2564] read(27) ร่มไทร
   ประกาศรายชื่อรางวัลครูดีของแผ่นดิน  [7 ม.ค. 2564] read(90) ร่มไทร
   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2564  [30 ธ.ค. 2563] read(666) ร่มไทร
   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานในการเลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัวสำหรับงานงานที่เริ่มจากระดับ ๑ และระดับ ๒  [29 ธ.ค. 2563] read(41) ร่มไทร
All data
 วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่องการเสริมสร้างวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนสามพรานวิทยา(ศูนย์การเรียนรู้พหุปัญญา) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  [30 พ.ย. 2563]read(45)ร่มไทร


 วันที่ 30 พ.ย.2563 เวลา 10.30 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 60 ปี และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีพิธีมอบที่กรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน พิธีมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  [30 พ.ย. 2563]read(46)ร่มไทร


 วันนี้ 16 พ.ย.2563 เวลา 09.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 เป็นประธานปฐมนิเทศพร้อมทั้งให้โอวาทครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 29 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม  [16 พ.ย. 2563]read(81)ร่มไทร


 วันนี้ 13 พ.ย.2563 เวลา 14.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี นางสุดารัตน์ ชิณณะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัต ราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม  [13 พ.ย. 2563]read(84)ร่มไทร


 วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ. สพม.9, ดร.ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ รอง ผอ. สพม.9, นางกัญญา โทสาลีรอง ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  [14 ต.ค. 2563]read(72)nichanan


All data