Hotnews Spm9
   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  [16 พ.ย. 2560] read(3) ร่มไทร
   การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (15thIJSO) และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 12 (12thIESO)  [14 พ.ย. 2560] read(9) ร่มไทร
   ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [24 ต.ค. 2560] read(98) ร่มไทร
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [18 ต.ค. 2560] read(51) ร่มไทร
   ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมส่งคำขวัญต่อต้านการทุจริต   [11 ต.ค. 2560] read(157) nichanan
All data
 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐชานนท์ มณฑีรรัตน์ ม.3/16. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันหุ่นยต์ Search & Rescue (หุ่นยนต์กู้ภัย) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games 2017 ณ ประเทศ Singapore วันที่ 10-11 พ.ย. 2560  [17 พ.ย. 2560]read(1)nichanan


 วันที่16 พ.ย.60 นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพม.9 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  [16 พ.ย. 2560]read(4)nichanan


 วันนี้ 14 พ.ย.60 เวลา 08.00 น. นายบำรุง เสียงเพราะดี รองผอ.สพม.9 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวันรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาล  [14 พ.ย. 2560]read(4)nichanan


 วันนี้ 6 พ.ย.60 เวลา 09.30 น. นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพม.9 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนโรงเรียนศาลาตึกวิทยา ร่วมประชุมและตรวจสภาพอาคารที่ขอรื้อถอน..พบว่าเป็นอาคารชั่วคราวและกึ่งถาวรที่สร้างมาเกิน 25 ปี และชำรุดจากน้ำท่วมขัง..โดยมี ผอ.อรรฐพนธ์ ศรี  [6 พ.ย. 2560]read(15)nichanan


 วันนี้ 6 พ.ย.60 เวลา 12.30 น. นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพม.9 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ร่วมประชุมและตรวจสภาพบ้านพักครูที่ขอรื้อถอน..พบว่าเป็นบ้านพักครูที่มีอายุเกิน 25 ปีมีสภาพชำรุด..โดยมี ผอ.ดร.สามารถ รอดสำราญและคณะให้การต  [6 พ.ย. 2560]read(10)nichanan


All data