All data
   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [22 มิ.ย. 2560] read(88) nichanan
   ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [19 มิ.ย. 2560] read(43) ร่มไทร
   ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน  [19 เม.ย. 2560] read(69) nichanan
   ประกาศสอบราคาจ้างประกันอุบัติเหตุนักเรียนโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2560  [31 มี.ค. 2560] read(135) Aditep
   โรงเรียนราชินีบูรณะ ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ  [13 มี.ค. 2560] read(70) Aditep
   การสอบราคาจ้างจัดหา บริษัท / ห้าง / ร้าน แรงงานประกอบการและบริการอาหารให้กับนักเรียน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของงานโภชนาการ  [7 มี.ค. 2560] read(170) Aditep
   โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ประชาสัมพันธ์จัดซื้อหนังสือเรียน (โดยวิธีพิเศษ)  [20 ก.พ. 2560] read(163) nichanan
All data