All data
   ประกาศโรงเรียนด่านช้างวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 212 ล./57 – ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [28 ก.พ. 2562] read(45) ร่มไทร
   ประกาศโรงเรียนสามพรานวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบสนามฟุตบอล ฟ.1/42 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [14 ธ.ค. 2561] read(49) nichanan
   ประกาศโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนกระบะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [8 ส.ค. 2561] read(77) nichanan
   ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [26 มิ.ย. 2561] read(153) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง การประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [7 มี.ค. 2561] read(224) ร่มไทร
   ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับม.ต้นชุดอุตสาหกรรม   [15 ก.พ. 2561] read(156) nichanan
   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [7 ก.พ. 2561] read(145) nichanan
All data