All data
   Twst  [11 ส.ค. 2564] read(170) pasin
   ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เรื่อง ประกาศเผยแพร่รายการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564  [19 เม.ย. 2564] read(133) ร่มไทร
   ประกาศโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  [17 มี.ค. 2564] read(155) ร่มไทร
   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [8 ก.ค. 2563] read(336) ร่มไทร
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [6 ก.ค. 2563] read(532) ร่มไทร
   ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [22 มิ.ย. 2563] read(240) nichanan
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [22 พ.ค. 2563] read(207) ร่มไทร
All data