All data
   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [8 ก.ค. 2563] read(148) ร่มไทร
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [6 ก.ค. 2563] read(239) ร่มไทร
   ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [22 มิ.ย. 2563] read(102) nichanan
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [22 พ.ค. 2563] read(77) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจิรวัตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [9 เม.ย. 2563] read(73) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงและลำโพงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [2 เม.ย. 2563] read(73) ร่มไทร
   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารด้วยระบบคิดมิเตอร์ จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [1 เม.ย. 2563] read(63) ร่มไทร
All data