ประกาศผลสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.9 ประจำปี 2556
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกภาษาจีน
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกคณิตศาสตร
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกฟิสิกส์
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกบรรณารักษ์์
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้วิชาเอกการเงิน/บัญชี
ภาพบรรยากาศการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพม.9 ปี 2556
แก้ไขกำหนดเวลาในการสอบ วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
การเดินทางสู่สนามสอบโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.9 ประจำปี 2556
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ภาพบรรยากาศการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพม.9
สถิติจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.9 ประจำปี 2556
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.9 ประจำปี 2556