รายงานการเรียกบรรจุ ปี 2557
ประกาศผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 สังกัด สพม.9
ประกาศรายชื่อผ้ผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค
ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธและไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ (ฉบับที่ 2 )
ประกาศรายชื่อผู้่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
ข้อแนะนำการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ  
ที่พักและการเดินทางสู่สนามสอบโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
สถิติจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.9 ประจำปี 2557  
ตัวอย่าง ใบประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ใบสมัครสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย          สังกัด สพม.9 ประจำปี 2557
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย          สังกัด สพม.9 ประจำปี 2557
แผนที่ สถานที่รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพม.9
     อาคารหอประชุมอาชาสีหมอก ชั้น 2  ถ.สุพรรณบุรี -ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
     โทร 035-535417


        
          ดู สถานที่รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพม.9 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า